O projektu  |  Uključite se u projekat  |  Prijava za učešće na 7. konferenciji kvaliteta u BiH   |  Program 7. konferencije kvaliteta u BiH
O projektu
  Novosti
O projektu
Organizatori
Sponzori projekta
9. konferencija kvaliteta u BiH
Vitez 2014
 

Najava 9. konferencije
Program 9. konferencije
Prijava za učešće
Mjesto održavanja
Poziv za sponzorstvo
Organizacioni odbor
Kontakti
Fotografije
Press kliping
Zaključci 9. konferencije

8. konferencija kvaliteta u BiH
Trebinje 2013
  Najava 8. konferencije
Program 8. konferencije
Prijava za učešće
Mjesto održavanja
Poziv za sponzorstvo
Organizacioni odbor
Kontakti
7. konferencija kvaliteta u BiH
Čapljina 2012
  Najava 7. konferencije
Program 7. konferencije
Mjesto održavanja
Učesnici 7. konferencije
Poziv za sponzorstvo
Organizacioni odbor
Download prezentacija
Zaključci 7. Konferencije
Fotografije
Press clipping
Kontakti
6. konferencija kvaliteta u BiH
Tuzla 2011
  Program 6. konferencije
Mjesto održavanja
Učesnici 6. konferencije
Organizacioni odbor
Download prezentacija
Zaključci 6. Konferencije
Fotografije
5. konferencija kvaliteta u BiH
Bihać 2010
  Program 5. konferencije
Mjesto održavanja
Učesnici 5. konferencije
Organizacioni odbor
Download prezentacija
Zaključci 5. Konferencije
Fotografije
Državna nagrada za kvalitet
  O nagradi

Zlatni sponzor projekta:
BH Telecom d.d.


This Assistance is
from the American People:
FIRMA project
Organizatori projekta 13.9.2012
AQBiHAsocijacija za kvalitet u BiH je je udruženje na nivou Bosne i Hercegovine koje se bavi pokretanjem, koordiniranjem i organiziranjem aktivnosti na planu unapređenja kulture kvaliteta, u svim oblastima ljudskog stvaralaštva, u skladu sa domaćim i međunarodnim standardima. Misija joj je da promovira ideju kvaliteta na svim nivoima, djelatnostima i sektorima u okviru BiH; pomaže u prenosu savremenih svjetskih i evropskih znanja iz oblasti upravljanja kvalitetom u Bosni i Hercegovini; stvaranje uvjeta za povezivanje i razmjenu iskustava iz oblasti upravljanja sistemom kvaliteta između ljudi, organizacija i institucija u Bosni i Hercegovini.
Asocijacije kvaliteta u BiH želi da bude prepoznatljiva i priznata organizacija od strane pojedinaca i drugih organizacija kao pouzdani oslonac pri rješavanju problema iz oblasti kvaliteta; uvažavana od strane državnih institucija kada se razmatraju inicijative i projekti iz oblasti kvaliteta; inicijator novih ideja i kreator savremenih rješenja iz oblasti kvaliteta u BiH.
Cilj Asocijacije je da organizuje stručno i interesno povezivanje članstva kroz različite oblike djelovanja kao što su sekcije, podružnice, konferencije, tribine i sl.; da se povezuje sa priznatim evropskim i svjetskim organizacijama za kvalitet; sarađuje sa sličnim organizacijama iz susjednih zemalja i šireg regiona; animiranje političkih, privrednih, kulturnih i ostalih lidera za razvoj ideje kvaliteta u BiH.
Privredna štampaPoslovne novine su najstarije izdanje izdavačke kuće Privredna štampa d.o.o. Sarajevo, koja 2012. obilježava 40 godina kontinuiranog rada. Atraktivan su business to business mjesečnik, izvor pouzdanih i važnih poslovnih informacija kao i vodič kroz promjene na tržištu BiH i regije.
Više o Privrednoj štampi i njenim izdanjima i aktivnostima možete vidjeti na www.privrednastampa.biz .
Namijenjene su specifičnoj ciljnoj grupi - distribuiraju se isključivo pretplatom menadžerima, biznismenima iz svih oblasti privrede, ambasadorima, bankarima, predstavnicima državnih i naučnih institucija i organizacija i drugih privrednih subjekata, relevantnim privrednim faktorima u državi koji utiču na razvoj svih grana privrede i poslovnog okruženja u BiH, a distribuiraju se i na sajmove u državi i regiji.
Poslovne novine su garancija da će plasirane informacije nepromijenjene stići adekvatnoj ciljnoj grupi preko respektabilnog medija, koji je svoj status gradio kroz 40 godina kvalitetnog rada.
Svi naši projekti su usmjereni ka promociji bh. privrede kroz promociju rada kvalitetnih kompanija, vodeći računa o domaćim proizvođačima kao i kvalitetnim predstavništvima stranih kompanija koje posluju po zakonu ove države, otvaraju nova radna mjesta, plasiraju kvalitetne proizvode i stvaraju zdravu konkurenciju, ostvarujući značajan prihod za razvoj države.
Poslovne novine su vlasnik projekta "100 najvećih kompanija u privredi" BiH i jedino glasilo koje tradicionalno objavljuje listu 100 najvećih velikih, srednjih i malih kompanija u BiH, a koju priznaju i citiraju svi mediji masovnog komuniciranja kako u BiH tako i iz zemalja okruženja.
Osim toga, s ponosom ističemo da Poslovne novine, bez obzira na sve promjene u okruženju, uspješno zadržavaju lidersku poziciju u oblasti poslovnog komuniciranja što potvrđuje i kontinuirani rast broja pretplatnika sa prostora cijele Bosne i Hercegovine.
Poslovne novine su jedini medij koji svake godine broj u novembru posvećuju kvalitetu u BiH, što je bio jedan od razloga zbog kojeg nas je je Asocijacija za kvalitet BiH odabrala za partnera Projekta "Unapređenje kulture kvaliteta u BiH i dodjela Državne nagrade za kvalitet"
Prijavite se!

Pokrovitelj Konferencije:
Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine


Tržište prihvata samo uspješne, one koji su se opredijelili za aktivno i kontinuirano upravljanje kvalitetom. Budite i vi dio tima koji pobjeđuje.

Uključite se u ovaj, po mnogo čemu, jedinstveni projekat u BiH da zajedno doprinesemo kreiranju boljeg poslovnog bh. ambijenta.

Webmaster | Ažurirano 13.09.2012