O projektu  |  Uključite se u projekat  |  Prijava za učešće na 7. konferenciji kvaliteta u BiH   |  Program 7. konferencije kvaliteta u BiH
O projektu
  Novosti
O projektu
Organizatori
Sponzori projekta
9. konferencija kvaliteta u BiH
Vitez 2014
 

Najava 9. konferencije
Program 9. konferencije
Prijava za učešće
Mjesto održavanja
Poziv za sponzorstvo
Organizacioni odbor
Kontakti
Fotografije
Press kliping
Zaključci 9. konferencije

8. konferencija kvaliteta u BiH
Trebinje 2013
  Najava 8. konferencije
Program 8. konferencije
Prijava za učešće
Mjesto održavanja
Poziv za sponzorstvo
Organizacioni odbor
Kontakti
7. konferencija kvaliteta u BiH
Čapljina 2012
  Najava 7. konferencije
Program 7. konferencije
Mjesto održavanja
Učesnici 7. konferencije
Poziv za sponzorstvo
Organizacioni odbor
Download prezentacija
Zaključci 7. Konferencije
Fotografije
Press clipping
Kontakti
6. konferencija kvaliteta u BiH
Tuzla 2011
  Program 6. konferencije
Mjesto održavanja
Učesnici 6. konferencije
Organizacioni odbor
Download prezentacija
Zaključci 6. Konferencije
Fotografije
5. konferencija kvaliteta u BiH
Bihać 2010
  Program 5. konferencije
Mjesto održavanja
Učesnici 5. konferencije
Organizacioni odbor
Download prezentacija
Zaključci 5. Konferencije
Fotografije
Državna nagrada za kvalitet
  O nagradi

Zlatni sponzor projekta:
BH Telecom d.d.


This Assistance is
from the American People:
FIRMA project
Poziv na seminar
Sistemi upravljanja ISO/IEC 27001:2005 i ISO 9001:2008
21.2.2012
SeminarVanjskotrgovinska/spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, Asocijacija za kvalitet BiH i Institut za privredni inženjering vas pozivaju na seminar iz oblasti sistema upravljanja ISO/IEC 27001:2005 i ISO 9001:2008. Predavači su priznati stručnjaci iz navedenih oblasti.
Asocijacija za kvalitet u BiH je nacionalni predstavnik u Evropskoj organizaciji za kvalitet (EOQ), a Institut za privredni inženjering je jedna od pvrih organizacija u BiH koja je samostalno izgradila i certifikovala sistem upravljanja sigurnošću informacija u skladu sa standardom ISO/IEC 27001:2005.
Ovo je jedinstvena prilika za zainteresovane da usvoje nova znanja i utvrde postojeća iz oblasti upravljanja sigurnošću informacija, sa posebnim osvrtom na usklađenost sa sistemom upravljanja kvalitetom i primjere iz prakse nastale tokom implementacije sistema i certificiranja po standardima ISO/IEC 27001:2005 i ISO 9001:2008.
OPIS SEMINARA
Zaštita informacija je postala bitan segment rada svih organizacija, kao što se može vidjeti iz velikog broja sigurnosnih incidenata koji uključuju i „curenje“ informacija. Ovakvi incidenti za sobom uvijek nose i velike gubitke za organizaciju, kako finansijske, tako i reputacijske. ISO/IEC 27001:2005 je međunarodno priznat standard koji pomaže organizacijama da zaštite osjetljive informacije kroz strukturirano upravljanje informacionim sistemima, ljudima i procesima.
Cilj seminara je da pripremi učesnike za stjecanje neophodnih znanja i alata za implementaciju ISO/IEC 27001:2005 u svojim organizacijama. Posebna pažnja će se posvetiti uvođenju sistema upravljanja zaštitom informacija u organizacijama koje su uvele ili namjeravaju uvesti sistem upravljanja kvalitetom po standardu ISO 9001:2008, te vezi između ova dva standarda.
KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN?
 • Konsultantima iz oblasti sistema upravljanja kvalitetom i sistema upravljanja zaštitom informacija
 • Zaposlenima nadležnim za uvođenje sistema upravljanja
 • Zaposlenima koji imaju obavezu čuvanja povjerljivih informacija u organizaciji
 • IT menadžerima
 • Menadžerima rizika
Seminar je prilagođen osobama sa osnovnim znanjima iz oblasti zaštite informacija i/ili sistema upravljanja kvalitetom
KAKO SEMINAR MOŽE POBOLJŠATI VAŠE POSLOVANJE?
Učesnici će proći kroz zahtjeve standarda, najbolje prakse analize rizika, izradu politike sigurnosti, zahtjeve Agencije za zaštitu ličnih podataka kod izrade plana bezbjednosti, kao i osnovne zadatke koji se moraju poduzeti prije početka uvođenja standarda ISO/IEC 27001:2005. Prenesena znanja i vještine će biti nezamjenjivi prilikom poboljšanja vašeg poslovanja i njegove zaštite. Također će vam olakšati integraciju sistema upravljanja kvalitetom sa sistemom upravljanja zaštitom informacija.
SADRŽAJ SEMINARA
 • Pregled serije standarda ISO 27000
 • ISO/IEC 27001:2005 i ISO 9001:2008 i njihova povezanost
 • Politika sigurnosti
  RADIONICA: Izrada politike sigurnosti organizacije
 • Upravljanje analizom rizika
  Pregled zahtjeva po ISO 27001 i preporuka ISO 27005
  Analiza rizika po MEHARI metodološkom okviru za direktno upravljanje rizikom:
  • Procjena rizika
  • Plan obrade rizika
  • Upravljanje rizikom
 • Plan sigurnosti organizacije
PREDAVAČI
doc.dr. Samir Lemeš
Profesor Lemeš je član katedre za automatizaciju i metrologiju na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Predsjednik je komiteta BAS/TC 1 (Bosanski standardi, Tehnički komitet 1 - Informacione tehnologije) i preveo je prvi standard iz oblasti informacione sigurnosti u Bosni i Hercegovini: BAS ISO/IEC 17799:2004, koji je poslije preimenovan u BAS ISO/IEC 27002:2007 Predstavnik je Asocijacije za kvalitet BiH u Europskoj organizaciji za kvalitet (EOQ)
Semir Selimović, dipl. ing. maš., QMS manager  
Zaposlen je kao stručni saradnik za nadzor u Institutu za privredni inženjering. Učestvovao kao interni auditor u implementaciji sistema upravljanja zaštitom informacija po standardu ISO/IEC 27001:2005 u Institutu za privredni inženjering i kao vođa audit tima u reviziji organizacija za ITK podršku.
Enver Delić, dipl.oec. ISO 27001 Lead Auditor
Zaposlen kao saradnik za sisteme upravljanja u Institutu za privredni inženjering. Vodio projekat uvođenja sistema upravljanja zaštitom informacija po standardu ISO/IEC 27001:2005 u Institutu za privredni inženjering, što je i prvi ITK sistem certificiran po ovom standardu. Prvi ISO/IEC 27001:2005 Lead Auditor u Bosni i Hercegovini.
PRIJAVA UČEŠĆA I KOTIZACIJA
U priloženi obrazac za prijavu treba upisati podatke o učešću na seminaru. Ispunjeni obrazac za prijavu učesnika nam možete dostaviti najkasnije do 16.03.2012 godine putem faksa, na broj ++387 32 445 601 i/ili na e-mail adresu: info@ipi.ba
Kotizacija za seminar iznosi 158 KM (+PDV), sa dodatnim popustom za dva ili više učesnika iz iste organizacije. Kotizacija pokriva učešće na seminaru, ručak, osvježenje tokom pauza, certifikat i materijale za seminar.
Članovi Asocijacije za kvalitet u BiH imaju popust od 10% na kotizaciju.
Trajanje seminara je minimalno 6 sati a biće održan u četvrtak, 22.03.2012 u Sarajevu sa početkom u 9.30h. Seminar će se održati u prostorijama Vanjskotrgovinske/spoljnotrgovinske komore BiH, Branislava Đurđeva 10, Sarajevo.

Description: C:\Users\Fujitsu\Desktop\VTKBIH lokacija.jpg

Uplate se vrše na račun:
IPI d.o.o. Zenica
Kod: Investiciono komercijalna banka d.d. Zenica
Na žiro račun: 1340100000195769

Sa naznakom:
"Za seminar - sistemi upravljanja"
PRIJAVA
  Prijavite se!

  Pokrovitelj Konferencije:
  Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine


  Tržište prihvata samo uspješne, one koji su se opredijelili za aktivno i kontinuirano upravljanje kvalitetom. Budite i vi dio tima koji pobjeđuje.

  Uključite se u ovaj, po mnogo čemu, jedinstveni projekat u BiH da zajedno doprinesemo kreiranju boljeg poslovnog bh. ambijenta.

  Webmaster | Ažurirano 24.02.2012