O projektu  |  Uključite se u projekat  |  Prijava za učešće na 9. konferenciji kvaliteta u BiH   |  Program 9. konferencije kvaliteta u BiH
O projektu
  Novosti
O projektu
Organizatori
Sponzori projekta
9. konferencija kvaliteta u BiH
Vitez 2014
 

Najava 9. konferencije
Program 9. konferencije
Prijava za učešće
Mjesto održavanja
Poziv za sponzorstvo
Organizacioni odbor
Kontakti
Fotografije
Press kliping
Zaključci 9. konferencije

8. konferencija kvaliteta u BiH
Trebinje 2013
  Najava 8. konferencije
Program 8. konferencije
Prijava za učešće
Mjesto održavanja
Poziv za sponzorstvo
Organizacioni odbor
Kontakti
7. konferencija kvaliteta u BiH
Čapljina 2012
  Najava 7. konferencije
Program 7. konferencije
Mjesto održavanja
Učesnici 7. konferencije
Poziv za sponzorstvo
Organizacioni odbor
Download prezentacija
Zaključci 7. Konferencije
Fotografije
Press clipping
Kontakti
6. konferencija kvaliteta u BiH
Tuzla 2011
  Program 6. konferencije
Mjesto održavanja
Učesnici 6. konferencije
Organizacioni odbor
Download prezentacija
Zaključci 6. Konferencije
Fotografije
5. konferencija kvaliteta u BiH
Bihać 2010
  Program 5. konferencije
Mjesto održavanja
Učesnici 5. konferencije
Organizacioni odbor
Download prezentacija
Zaključci 5. Konferencije
Fotografije
Državna nagrada za kvalitet
  O nagradi

Zlatni sponzor projekta:
BH Telecom d.d.


This Assistance is
from the American People:
FIRMA project
Zaključci 9. konferencije kvaliteta u BiH 13. - 14. 11. 2014

9. konferencija kvaliteta „Kvalitet i društvena odgovornost“ Vitez 13. i 14. 11. 2014.
Okrugli stol - Aktuelnosti u oblasti ocjenjivanja usaglašenosti
Uvodničar i moderator mr. sci. Goran Tešanović, Institut za standardizaciju BiH
Na okruglom stolu u okviru 9. konferencije kvaliteta razmatrane su teme: Uloga i značaj ocjenjivanja usklađenosti u Infrastrukturi kvaliteta i njegova važnost za poboljšanje trgovine i ekonomskog razvoja. Zašto ocjenjivanje usklađenosti? Svako ima interesa u utvrđivanju da li nešto ili neko (organizacija ili sistem) ispunjava njegova očekivanja? Da li proizvod pruža ono što očekujem? Da li je ta osoba kompetentna da izvrši rad koji se od nje očekuje? Da li je moj proizvod siguran? Ko sve ima koristi od ocjenjivanja usklađenosti?         
Za potrošače ocjena usklađenosti pruža osnovu za izbor proizvoda i usluga. Potrošači imaju više povjerenja u proizvode i usluge koje podržava zvanična deklaracija isporučioca ili kada nose znak ili certifikat o usklađenosti koji potvrđuje kvalitet, sigurnost ili druge željene karakteristike.
Za proizvođače i pružaoce usluga ocjena usklađenosti je važna da budu sigurni da njihovi proizvodi i usluge ispunjavaju deklarisane specifikacije i očekivanja korisnika. Kada su u pitanju javno zdravlje, sigurnost ili životna sredina, ocjenjivanje usklađenosti se propisuje kao obavezno propisima koje donose državni organi. Bez odgovarajućeg ocjenjivanja i odobravanja može biti spriječeno da se roba prodaje, ili isporučioci mogu biti diskvalifikovani sa tendera u okviru ugovaranja nabavke.
Za regulatorna tijela ocjena usklađenosti daje mogućnost za primjenu nacionalnog zakonodavstva u pogledu zdravlja, sigurnosti i životne sredine i za ostvarivanje ciljeva javne politike. 
Sve zemlje zavise od ocjenjivanja usklađenosti, ali mnoge zemlje u razvoju, uključujući i BiH, suočavaju se sa posebnim izazovima prilikom uspostavljanja i održavanja uspješnih resursa za ocjenivanje usklađenosti. Ova situacija postaje još izazovnija u eri globalizacije, kad su sve veća očekivanja od razvijenih zemalja, kao i zemalja u razvoju, da pokažu ne samo svojim građanima nego i svijetu da su proizvodi koje stvaraju i usluge koje pružaju pouzdani, sigurni i odgovorni prema životnoj sredini.

Zaključci:

  • Infrastruktura kvaliteta u BiH (standardizacija, metrologija, ocjena usklađenosti, akreditacija i nadzor nad tržištem) je uspostavljena, ali nije u potpunosti operativna, posebni problemi su u oblasti ocjene usklađenosti.

Standardizacija - konstatovano je da je Institut preuzeo većinu evropskih/međunarodnih standarda. Na okruglom stolu su razmotreni razlozi preuzimanja, a ne prevođenja, standarda  od Instituta za standardizaciju BiH, gdje korisnici često moraju sami u okviru svojih organizacija da ih prevode (a to su onda nezvanični prevodi).
Zaključeno je da se zbog nedostatka sredstava razmotri softversko rješavanje prevođenja standarda i dostupnosti važeće verzije standarda, kao i da se  „nezvanični prevodi“ standarda  proslijede Institutu za standardizaciju BiH, kako bi se, uz stručnu recenziju, kroz BAS TC (Tehnički komiteti) planiralo preuzimanje standarda metodom prevoda. Tako prevedeni standardi bili bi dostupni korisnicima.

  • Konstatovano je da je došlo do zastoja u harmonizacji propisa kako regionalno (EU) tako i međunarodno (WTO); (zastoj u transpoziciji i implementaciji direktiva novog pristupa, stavljanje van snage starih propisa, priznavanje stranih znakova usklađenosti, nedovoljan broj tijela za ocjenu usklađenosti u BiH - višestruko ispitivanje i/ili certifikacija proizvoda...) .

Treba što hitnije uspostaviti sistem harmonizacije propisa u BiH. (usklađivanje na regionalnom/ međunarodnom nivou - usklađivanje propisa sa EU i WTO)

  • Uloga medija u podizanju kulture kvaliteta nije zastupljena u dovoljnoj mjeri.

Zbog toga je potrebno redovno i adekvatno komunicirati sa medijima i pružati im kvalitetne i prave informacije. A sve u cilju da redovno i bolje medijski prate dobijanje akreditacije ili certifikaciju određenih tijela/organizacija.

  • Zaključeno je da se radi na podizanju svijesti u oblasti standardizacije i tehničke regulative kroz uvođenje predmeta u visoko obrazovanje, kao i kulture kvaliteta u saradnji sa najvišim državnim instancama kroz institucionalno pronalaženje načina za finansiranje iz međunarodnih fondova.

Zbog nedovoljnog poznavanja stanja u oblasti akreditacije u BiH, kao i nepoznavanja  razvijenih shema  i regulative (UREDBA EC broj 765/2008,...), neophodno je:

  • Raditi na promociji akreditacije, regulative u ovoj oblasti, kao i načina akreditacije, od podnošenja zahtjeva do izdavanja potvrde o akreditaciji.
  • Uvesti više reda u oblasti certifikacije na teritoriji BiH, eliminisati nelojalnu konkurenciju među certifikacionim tijelima, eliminisati i sankcionisati lažna predstavljanja, podići kvalitet rada na viši nivo, uvesti nadzor nad tijelima za ocjenu usklađenosti, aktivno uključiti nacionalno tijelo za akreditaciju u BiH (Uredba EC broj 765/2008, član 7. prekogranična akreditacija)
  • AQBiH treba da organizuje sastanak certifikacionih tijela kako bi se sagledali problemi u ovoj oblasti sa ciljem uvođenja reda, profesionalnosti, stručnosti i podizanja kvaliteta rada...
  • Učesnici okruglog stola su podržali i pozdravili procese certifikacije i unapređenja sigurnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite na nivou entiteta u BiH, kao i njihovo aktivno uključivanje u rad asocijacije kroz prezentacije njihovih iskustava u procesu certifikacije i akreditacije.

 


Prijavite se!

Pokrovitelj Konferencije:
Općina Vitez

Zlatni sponzor:
BH Telecom d.d. Sarajevo

Medijski sponzori:
Oslobođenje, Agencija FENA, Radio FBiH i Radio Bobar


Tržište prihvata samo uspješne, one koji su se opredijelili za aktivno i kontinuirano upravljanje kvalitetom. Budite i vi dio tima koji pobjeđuje.

Uključite se u ovaj, po mnogo čemu, jedinstveni projekat u BiH da zajedno doprinesemo kreiranju boljeg poslovnog bh. ambijenta.

Webmaster | Ažurirano 01.12.2014