O projektu  |  Uključite se u projekat  |  Prijava za učešće na 7. konferenciji kvaliteta u BiH   |  Program 7. konferencije kvaliteta u BiH
O projektu
  Novosti
O projektu
Organizatori
Sponzori projekta
9. konferencija kvaliteta u BiH
Vitez 2014
 

Najava 9. konferencije
Program 9. konferencije
Prijava za učešće
Mjesto održavanja
Poziv za sponzorstvo
Organizacioni odbor
Kontakti
Fotografije
Press kliping
Zaključci 9. konferencije

8. konferencija kvaliteta u BiH
Trebinje 2013
  Najava 8. konferencije
Program 8. konferencije
Prijava za učešće
Mjesto održavanja
Poziv za sponzorstvo
Organizacioni odbor
Kontakti
7. konferencija kvaliteta u BiH
Čapljina 2012
  Najava 7. konferencije
Program 7. konferencije
Mjesto održavanja
Učesnici 7. konferencije
Poziv za sponzorstvo
Organizacioni odbor
Download prezentacija
Zaključci 7. Konferencije
Fotografije
Press clipping
Kontakti
6. konferencija kvaliteta u BiH
Tuzla 2011
  Program 6. konferencije
Mjesto održavanja
Učesnici 6. konferencije
Organizacioni odbor
Download prezentacija
Zaključci 6. Konferencije
Fotografije
5. konferencija kvaliteta u BiH
Bihać 2010
  Program 5. konferencije
Mjesto održavanja
Učesnici 5. konferencije
Organizacioni odbor
Download prezentacija
Zaključci 5. Konferencije
Fotografije
Državna nagrada za kvalitet
  O nagradi

Zlatni sponzor projekta:
BH Telecom d.d.


This Assistance is
from the American People:
FIRMA project
Prijava za učešće na konferenciji 28.9.2011

Ove godine će Konferencija biti podijeljena u dvije oblasti: "Infrastruktura kvaliteta u BiH", te "Razmjena iskustava iz prakse". U okviru Konferencije će biti organizovan i Okrugli sto na temu "Slučajevi dobre prakse u certificiranju sistema kvaliteta".
Infrastruktura kvaliteta je, po definiciji Svjetske trgovinske organizacije, skup državnih i/ili privatnih organizacija, uređenih odgovarajućom regulativom, čije se djelatnosti odnose na izradu i donošenje standarda i izdavanja dokaza o usaglašenosti sa njima u svrhu poboljšanja podobnosti proizvoda/usluga, procesa i sistema za njihovu predviđenu namjenu, odnosno na otklanjanje prepreka u trgovini i olakšavanja tehnološke saradnje. Organizacije, elementi infrastrukture kvaliteta, su povezane državne ili privatne institucije koje se bave standardizacijom, metrologijom i ocjenjivanjem usaglašenosti preko inspekcije, ispitivanja, certifikacije, etaloniranja. Učesnici Konferencije će imati priliku da dobiju najaktuelnije informacije iz organizacija i institucija koje čine infrastrukturu kvaliteta u BiH, jer od njih zavisi kakav će tretman kvalitet imati u BH društvu.
Konferencija je odlična prilika za susrete i razmjenu iskustava svih aktera u sistemu kvaliteta, od direktora i vlasnika preduzeća, menadžera kvaliteta, konsultanata, do organizacija i institucija koje na bilo koji način učestvuju u implementaciji sistema upravljanja kvalitetom. Direktori velikih preduzeća, koja imaju uređen i/ili certificiran sistem upravljanja kvalitetom će na konferenciji imati priliku provjeriti zašto je uređen sistem upravljanja kvalitetom ulaznica u društvo uspješnih na regionalnom i međunarodnom nivou. Vlasnici malih i srednjih preduzeća će moći iz tuđih iskustava prezentiranih na Konferenciji saznati kako im kvalitet usluga i proizvoda može biti ulaznica u u društvo uspješnih na domaćem, a posebno na stranom tržištu. I na kraju, svi oni će dobiti priliku da uđu u društvo onih koji će se boriti za Državnu nagradu za kvalitet.

Pozivamo Vas da se prijavite za učešće na Konferenciji. Rok za prijavu je 4.11.2011. godine.

Prezime i ime:
Organizacija:
Kontakt telefon/fax:
E-mail adresa:
Certifikat organizacije: ISO 9000  ISO 14000  ISO 27000  HACCP 
Da li ste član AQBiH? Lični član (fizičko lice)  Kolektivni član (pravno lice) 
 

Obzirom da je broj učesnika ograničen, molimo Vas da popunjen prijavni obrazac za učešće na Konferenciji pošaljete što prije, a najkasnije do 4.11.2011, na e-mail slemes@mf.unze.ba ili na faks broj 032 246 612.

Kotizaciju za učešće na Konferenciji, u iznosu od 200,00 KM, odnosno 100,00 KM ako ste član Asocijacije za kvalitet u BiH, možete uplatiti na:
Asocijacija za kvalitet u Bosni i Hercegovini, Fakultetska 1, 72000 Zenica
Broj žiro računa: 134-010-0000196836 kod Investiciono-komercijalne banke Zenica
sa naznakom: "6. konferencija kvaliteta ".

Kotizacija obuhvata: prisustvo prezentacijama, učešće na Okruglom stolu, certifikat o učešću na Konferenciji, štampane materijale s prezentacijama, primjerak Poslovnih novina, koktel dobrodošlice (9.11), svečani ručak (10.11) i osvježenja na pauzama.

Prijavu možete preuzeti i u
MS Word 2003 ili Adobe PDF formatu.

Popunite je i pošaljite nam je na fax broj:
      (+387) 32 246 612
ili poštom na adresu:
      Asocijacija za kvalitet u Bosni i Hercegovini
      Fakultetska 1
      72000 Zenica
Prijava - MS Word 2003 dokument Prijava - Adobe PDF dokument
Prijavite se!

Pokrovitelj Konferencije:
Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine


Tržište prihvata samo uspješne, one koji su se opredijelili za aktivno i kontinuirano upravljanje kvalitetom. Budite i vi dio tima koji pobjeđuje.

Uključite se u ovaj, po mnogo čemu, jedinstveni projekat u BiH da zajedno doprinesemo kreiranju boljeg poslovnog bh. ambijenta.

Webmaster | Ažurirano 30.05.2012