O projektu  |  Uključite se u projekat  |  Prijava za učešće na 7. konferenciji kvaliteta u BiH   |  Program 7. konferencije kvaliteta u BiH
O projektu
  Novosti
O projektu
Organizatori
Sponzori projekta
9. konferencija kvaliteta u BiH
Vitez 2014
 

Najava 9. konferencije
Program 9. konferencije
Prijava za učešće
Mjesto održavanja
Poziv za sponzorstvo
Organizacioni odbor
Kontakti
Fotografije
Press kliping
Zaključci 9. konferencije

8. konferencija kvaliteta u BiH
Trebinje 2013
  Najava 8. konferencije
Program 8. konferencije
Prijava za učešće
Mjesto održavanja
Poziv za sponzorstvo
Organizacioni odbor
Kontakti
7. konferencija kvaliteta u BiH
Čapljina 2012
  Najava 7. konferencije
Program 7. konferencije
Mjesto održavanja
Učesnici 7. konferencije
Poziv za sponzorstvo
Organizacioni odbor
Download prezentacija
Zaključci 7. Konferencije
Fotografije
Press clipping
Kontakti
6. konferencija kvaliteta u BiH
Tuzla 2011
  Program 6. konferencije
Mjesto održavanja
Učesnici 6. konferencije
Organizacioni odbor
Download prezentacija
Zaključci 6. Konferencije
Fotografije
5. konferencija kvaliteta u BiH
Bihać 2010
  Program 5. konferencije
Mjesto održavanja
Učesnici 5. konferencije
Organizacioni odbor
Download prezentacija
Zaključci 5. Konferencije
Fotografije
Državna nagrada za kvalitet
  O nagradi

Zlatni sponzor projekta:
BH Telecom d.d.


This Assistance is
from the American People:
FIRMA project
Zaključci konferencije 10.11.2010

Evropska nedjelja kvaliteta 2010. godine je obilježena već tradicionalnom manifestacijom, konferencijom kvaliteta u BiH. Peta konferencija kvaliteta u BiH održana je u hotelu Kostelski buk u Bihaću, u utorak, 9.11.2010. godine. Na konferenciji je učestvovalo 83 učesnika iz organizacija i institucija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.

Na konferenciji su predstavljena dostignuća i iskustva u oblasti upravljanja kvalitetom u Bosni i Hercegovini iz nekoliko oblasti, od strane relevantnih stručnjaka, članova Asocijacije.

 1. Državna nagrada za kvalitet Bosne i Hercegovine
  Zineta Ćemerlić, koordinatorica projekta Državne nagrade za kvalitet u BiH

  Prvo izlaganje na konferenciji se odnosilo na Državnu nagradu za kvalitet Bosne i Hercegovine. Dobili smo prijedlog projekta državne nagrade za kvalitet čiji vlasnik treba da bude Vijeće ministara BiH, a realizator projekta AQBIH. Uspostavljanje ove nagrade  je od velikog značaja za povećanje konkurentnosti BiH kao i za EU integracije.

 2. Značaj akreditacije za privredu BiH
  Miloš Marković, Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine BATA, Sarajevo

  Ova tema je  još jednom pokazala da ne postoji alternativa procesu akreditiranja. Međutim prisutni su ukazali da državni organi, nakon što usvoje kriterije za akreditaciju pojedinih laboratorija, treba da poštuju usvojene kriterije i treba da dozvole rad samo onim subjektima koji ispunjavaju propisane kriterije za rad. Danas je stanje drugačije, jer ima dosta slučajeva da se ne poštuju postavljeni kriteriji i da akreditaciju dobiju i oni koji ne ispunjavaju kriterije.
  Diskusija učesnika konferencije je ukazala na problem slabe valorizacije certificiranih sistema upravljanja kvalitetom od strane države. Postoji dosta legislative na svim nivoima vlasti u BiH, ali i dalje državni organi svih nivoa daju rješenja i ovlaštenja za rad bez obzira na akreditacije. Na taj način javlja se nelojalna konkurencija firmi koje nemaju akreditaciju nego samo ovlaštenje za rad. Od  Vijeća ministara BiH treba zahtijevati da država dosljedno provodi zakone koje je donijela, a ne da osnovni kriterij kod ustupanja poslova na tenderima bude niska cijena.

 3. Osiguranje kvaliteta i akreditacija visokoškolskih ustanova u BiH: kriteriji, metodologija i evropska perspektiva
  prof.dr. Nihad Fejzić, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, Banja Luka
  Boris Ćurković, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, Banja Luka

  Nakon izlaganja referata : "Osiguranje kvaliteta i akreditacija visokoškolskih ustanova u BiH: kriteriji, metodologija i evropska perspektiva", prisutni na konferenciji donijeli su zaključak da se ministarstvima za obrazovanje kantona i entiteta uputi zaljučak sljedećeg sadržaja:

 4. Rok postavljen za akreditaciju institucija visokog obrazovanja ističe u augustu 2011. godine. Prema uvidu u postojeće stanje na univerzitetima, nijedan univerzitet u Bosni i Hercegovini neće ispuniti uslove za akredititranje prema propisanim i usvojenim kriterijima. Posljedice su nepriznavanje diploma studenata na BIH univerzitetima svuda van Bosne i Hercegovine, odnosno kantona. Ključni problem su neispunjeni materijalni  i kadrovski uslovi, mimo kojih su ministarstva davala licence visokoškolskim institucijama.
  U EU su preporuke agencija za akreditaciju visokog obrazovanja obavezujuće. U slučaju BIH to nije slučaj, pa i na osnovu negativnog mišljenja Agencije HEA, ministarstva nisu obavezna da pokrenu mjere prema onima koji ne ispunjavaju postavljene kriterije.
  Učesnici Konferencije apeluju na nadležna ministarstva da učine napor i obezbijede uslove visokoškolskim organizacijama da prevaziđu postojeće probleme i da univerzitetima kojima su dala licence omoguće da budu akreditovani. Time bi diplome sa BiH univerziteta bile validne i nakon augusta 2011. i van kantona BiH.


 5. Izazovi i očekivani benefiti uvođenja sistema upravljanja kvalitetom u javnom zdravstvu
  dr Fadil Šabović, Federalna Agencija za akreditaciju u zdravstvu Sarajevo
  dr. sci. Smajil Durmišević, kantonalni Zavod za javno zdravstvo Zenica

  Nakon izlaganja na temu kvaliteta u zdravstvu konstatovano je da ljekari načelno prihvataju sistem kvaliteta , ali u praksi ima dosta otpora. Također je rečeno da je malo sredstava na raspolaganju za uvođenje standarda kvaliteta u zdravstvene ustanove, te da nema timova koji bi mogli da urade posao uvođenja sistema kvaliteta. Osim toga nema ni političke volje opredjeljenja za kvalitet.

 6. Kvalitet u prehrambenoj industriji i ugostiteljstvu
  doc. dr. sci. Hajrudin Skender, Zdravstveni fakultet Univerziteta u Zenici
  dr. vet. med. Sanela Patković, ZIM Zenica
  dr. sci. Jasmina Cepić; Zavod za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona

  Nova iskustva su prezentirana u oblasti kvaliteta hrane, pri čemu je naglašeno da je od životne važnosti primjena HACCP.

 7. Primjena kvaliteta u sektoru organske proizvodnje hrane u Bosni i Hercegovini
  dr.sc. Azra Hadžić, Asocijacija Organsko u BiH, Sarajevo

  Organska proizvodnja hrane u BiH opredijeljena je za implementaciju kvaliteta, što je jedan od dobrih puteva za izvoz.

 8. Kvalitet u elektroenergetskom sektoru
  mr.sc. Enisa Hodžić, J.P. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo

  Iskustva i uspjehe u implementaciji kvaliteta u elektroenergetskom sektoru, na primjeru J.P. Elektroprivrede d.d.Sarajevo, pokazala su da je kvalitet važan element u uspješnosti preduzeća i njegovog finansijskog statusa.

 9. Implementacija ISO 9001 u uslugama
  Adnan Koričić, Berlina d.o.o. Bihać

  Implementacija i certifikacija sistema upravljanja kvalitetom dovodi do povećanog zadovoljstva kupca i povratka prethodno izgubljenih kupaca, čak i u malim i srednjim preduzećima, bez obzira da li su ta preduzeća uslužna ili proizvodna.

Privredna komora Unsko-sanskog kantona posebno je posvećena promociji ideje kvaliteta i dosta je uradila na širenju ideje kvaliteta u kantonu. Privredna komora Unsko-sanskog kantona svake godine evropsku nedjelju kvalitete obilježava manifestacijom "Dan kvaliteta i inovacija Sjeverozapadne regije BiH". U okviru Pete konferencije kvaliteta u BiH, ove godine je obilježen 7. Dan kvaliteta i inovacija, sa dvije prezentacije:

 1. Ostvareni rezultati u oblasti kvaliteta u 2010. godini na području USK
  g. Esad Bajramović, Savjet za kvalitet i inovacije Privredne komore USK

 2. Ostvareni rezultati u oblasti inovatorstva u 2010. godini na području USK
  g. Ljubomir Samardžija, Udruženje inovatora USK i Udruženje inovatora Bihać

U organizaciji konferencije učestvovali su Asocijacija za kvalitet u BiH i preduzeće "Privredna štampa" d.o.o. iz Sarajeva, a značajnu podršku u organizaciji konferencije dala je Privredna komora Unsko-sanskog kantona.
U novembarskom broju izdanja Privredne štampe "Poslovne novine", koji je već niz godina u cijelosti posvećen kvalitetu, objavljeni su tekstovi izlaganja koja su prezentirana na konferenciji.
Pokrovitelj Pete konferencije kvaliteta u BiH je bila Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine. Sponzor Konferencije je bilo Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, a medijski sponzori su bili Radio BOBAR Bijeljina, Radio Federacije BiH Sarajevo, Radio Kameleon Tuzla, Radio Televizija Republike Srpske Banja Luka i Radio Televizija Unsko-sanskog kantona Bihać.

Prije konferencije, u pauzama i nakon završetka razgovaralo se o poslovima i mogućnostima saradnje, između učesnika Konferencije.
Podpredsjednica AQBIH, je nakon zadnje diskusije pozvala sve koji žele da rade na projektima kvaliteta, edukacije za kvalitet i konsultacija, da AQBIH prihvate i koriste kao krovnu organizaciju u kojoj će svi imati zajednički interes i zadovoljstvo.
Na kraju svi učesnici konferencije su izrazili želju da se i naredne godine sastanu i razgovaraju o dometima koji su ostvareni za prethodnu godinu u oblasti kvaliteta .Na taj način će se najbolje obilježiti dan kvaliteta u BiH.

  Prijavite se!

  Pokrovitelj Konferencije:
  Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine


  Tržište prihvata samo uspješne, one koji su se opredijelili za aktivno i kontinuirano upravljanje kvalitetom. Budite i vi dio tima koji pobjeđuje.

  Uključite se u ovaj, po mnogo čemu, jedinstveni projekat u BiH da zajedno doprinesemo kreiranju boljeg poslovnog bh. ambijenta.

  Webmaster | Ažurirano 17.11.2010