O projektu  |  Uključite se u projekat  |  Prijava za učešće na 7. konferenciji kvaliteta u BiH   |  Program 7. konferencije kvaliteta u BiH
O projektu
  Novosti
O projektu
Organizatori
Sponzori projekta
9. konferencija kvaliteta u BiH
Vitez 2014
 

Najava 9. konferencije
Program 9. konferencije
Prijava za učešće
Mjesto održavanja
Poziv za sponzorstvo
Organizacioni odbor
Kontakti
Fotografije
Press kliping
Zaključci 9. konferencije

8. konferencija kvaliteta u BiH
Trebinje 2013
  Najava 8. konferencije
Program 8. konferencije
Prijava za učešće
Mjesto održavanja
Poziv za sponzorstvo
Organizacioni odbor
Kontakti
7. konferencija kvaliteta u BiH
Čapljina 2012
  Najava 7. konferencije
Program 7. konferencije
Mjesto održavanja
Učesnici 7. konferencije
Poziv za sponzorstvo
Organizacioni odbor
Download prezentacija
Zaključci 7. Konferencije
Fotografije
Press clipping
Kontakti
6. konferencija kvaliteta u BiH
Tuzla 2011
  Program 6. konferencije
Mjesto održavanja
Učesnici 6. konferencije
Organizacioni odbor
Download prezentacija
Zaključci 6. Konferencije
Fotografije
5. konferencija kvaliteta u BiH
Bihać 2010
  Program 5. konferencije
Mjesto održavanja
Učesnici 5. konferencije
Organizacioni odbor
Download prezentacija
Zaključci 5. Konferencije
Fotografije
Državna nagrada za kvalitet
  O nagradi

Zlatni sponzor projekta:
BH Telecom d.d.


This Assistance is
from the American People:
FIRMA project
Učesnici 5. konferencije kvaliteta u BiH  
Ime i prezime Organizacija
Adnan Koričić Berlina d.o.o. Bihać
Adnan Mujagić BH Telekom d.d. Sarajevo
Ahmet Žalić Saniteks d.d. Velika Kladuša
Aida Čekić j.p. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo
Aiša Hajdar j.p. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo
Aleksandar Savanović B.S.I. d.o.o. Jajce
Alen Šarčević Kantonalno tužilaštvo kantona Sarajevo
Alena Ahmetspahić-Fočo Privredna štampa d.o.o. Sarajevo
Aliosman Čomić mr.sc. Georad d.o.o. Tuzla
Alma Aganović Institut za mjeriteljstvo BiH Sarajevo
Almir Bajtarević Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj
Amir Zukić Vanjskotrgovinska komora BiH Sarajevo
Ante Jerković Hrvatsko društvo menadžera kvalitete Zagreb, Hrvatska
Asim Bilal Poljoprivredna zadruga "Dubrave" p.o. Čapljina - Domanovići 
Azemina Klobodanović, dipl.ing. Metalurški institut "Kemal Kapetanović" Zenica
Azemina Njuhović Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo
Azra Hadžić dr.sc. Asocijacija Organsko u BiH Sarajevo
Beno Rafo Herkon d.o.o. Mostar
Biljana Čolić Megastil d.o.o. Banja Luka
Boris Rukavina TÜV Croatia d.o.o. Predstavništvo u BiH Sarajevo
Branko Despotović Rafinerija ulja Modriča d.d.
Darija Marković Privredna štampa d.o.o. Sarajevo
Darko Frganja ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad
Diana Salihbegović Općina Stari Grad Sarajevo
Dika Karkin j.p. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo
Dušan Šuica Interpromet d.o.o. Novi Grad
Edin Abdagić j.p. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo
Enisa Hodžić mr.sc. j.p. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo
Enver Delić Institut za privredni inženjering d.o.o. Zenica
Esad Bajramović Savjet za kvalitet i inovacije Privredne komore USK, Bihać
Fadil Šabović Kantonalni Zavod za javno zdravstvo Zenica
Fahrudin Kulenović Ljekarska Komora Kantona Sarajevo
Faruk Ašimović Finor Consulting, Sarajevo
Gordana Pecikoza ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad
Hajrudin Skender dr.sc. ZIM Zenica
Hidajeta Kadrić Općina Stari Grad Sarajevo
Husein Krajina KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo
Ismet Pašalić mr.sc. Privredna komora Unsko-sanskog kantona Bihać
Ismeta Alagić BH Telekom d.d. direkcija Bihać
Ivanko Maganić Srednja strukovna škola S.S. Kranjčević Livno
Jadranka Mitrić ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad
Jakub Akšamija j.p. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo
Jasmin  Taslidžić Općina Stari Grad Sarajevo
Jasmina Cepić Zavod za javno zdravstvo USK Bihać
Ljiljana Kudra mr.sc. Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Banja Luka
Ljubomir Samardžija Udruženje inovatora USK i Udruženje inovatora Bihać
Mara Bokić mr.sc. Dimex d.o.o - Tq Net Consulting Trebinje
Milenko Puce Zavod za ispitivanje kvaliteta Mostar
Milenko Raguž mr.sc. Proteko d.o.o. Čapljina
Miloš Marković Institut za akreditovanje u BiH - BATA Sarajevo
Mirsad Begić Energoinvest d.d. Sarajevo
Mirsad Zaimović "Inspekt – RGH" d.o.o. Sarajevo
Mirsada Adembegović mr.sc. Foto Art d.o.o. Sarajevo
Mirsada Oruč dr.sc. Metalurški institut "Kemal Kapetanović" Zenica
Muamer Peljto TÜV Adria Sarajevo
Muhamed Lemeš dr.sc. Vanjskotrgovinska komora BiH Sarajevo
Nadira Maglić Bolnica za plućne bolesti i TBC Travnik
Nađa Čomić-Arnautović mr.sc. Georad d.o.o. Tuzla
Nafija Šehić-Mušić Privredno-gospodarska komora FBiH Sarajevo
Nermin Alić TQM d.o.o. Institut za kvalitet, standardizaciju i ekologiju Lukavac
Nermina Zaimović-Uzunović dr.sc. Univerzitet u Zenici
Nihad Fejzić dr.sc. Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, Banja Luka
Nihad Keran B.S.I. d.o.o. Jajce
Nikola Herceg Herkon d.o.o. Mostar
Rada Čerek Rafinerija nafte Brod
Rada Obradović Rafinerija nafte Brod
Sabrina Teskeredžić HAAK TRANS d.o.o. Vogošća
Safet Brdarević dr.sc. Univerzitet u Zenici
Samir Lemeš dr.sc. Univerzitet u Zenici
Sead Kečalović Služba za zapošljavanje USK Bihać
Semir Selimović Institut za privredni inženjering d.o.o. Zenica
Suad Kulaglić BH Telecom d.d. Sarajevo, direkcija Tuzla
Šefik Mustedanagić Grupeks d.d. Velika Kladuša
Tarik Badnjević KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo
Tarik Šečić BH Telekom direkcija Travnik
Vjekoslav Babić TÜV Rheinland Banja Luka
Zijad Skaka KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo
Zijo Isić BH Telekom d.d. direkcija Mostar
Zineta Ćemerlić Interquality d.o.o. Sarajevo
Zlata Hašimbegović Ured za kvalitet Kantona Sarajevo
Zoran Gackić SOHO poslovni konsalting Sarajevo
Zoran Tešić Megastil d.o.o. Banja Luka
Prijavite se!

Pokrovitelj Konferencije:
Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine


Tržište prihvata samo uspješne, one koji su se opredijelili za aktivno i kontinuirano upravljanje kvalitetom. Budite i vi dio tima koji pobjeđuje.

Uključite se u ovaj, po mnogo čemu, jedinstveni projekat u BiH da zajedno doprinesemo kreiranju boljeg poslovnog bh. ambijenta.

Webmaster | Ažurirano 15.11.2010