O projektu  |  Uključite se u projekat  |  Prijava za učešće na 7. konferenciji kvaliteta u BiH   |  Program 7. konferencije kvaliteta u BiH
O projektu
  Novosti
O projektu
Organizatori
Sponzori projekta
9. konferencija kvaliteta u BiH
Vitez 2014
 

Najava 9. konferencije
Program 9. konferencije
Prijava za učešće
Mjesto održavanja
Poziv za sponzorstvo
Organizacioni odbor
Kontakti
Fotografije
Press kliping
Zaključci 9. konferencije

8. konferencija kvaliteta u BiH
Trebinje 2013
  Najava 8. konferencije
Program 8. konferencije
Prijava za učešće
Mjesto održavanja
Poziv za sponzorstvo
Organizacioni odbor
Kontakti
7. konferencija kvaliteta u BiH
Čapljina 2012
  Najava 7. konferencije
Program 7. konferencije
Mjesto održavanja
Učesnici 7. konferencije
Poziv za sponzorstvo
Organizacioni odbor
Download prezentacija
Zaključci 7. Konferencije
Fotografije
Press clipping
Kontakti
6. konferencija kvaliteta u BiH
Tuzla 2011
  Program 6. konferencije
Mjesto održavanja
Učesnici 6. konferencije
Organizacioni odbor
Download prezentacija
Zaključci 6. Konferencije
Fotografije
5. konferencija kvaliteta u BiH
Bihać 2010
  Program 5. konferencije
Mjesto održavanja
Učesnici 5. konferencije
Organizacioni odbor
Download prezentacija
Zaključci 5. Konferencije
Fotografije
Državna nagrada za kvalitet
  O nagradi

Zlatni sponzor projekta:
BH Telecom d.d.


This Assistance is
from the American People:
FIRMA project
Organizacioni odbor Konferencije 8.9.2010
 1. mr.sc. Ismet Pašalić
  Privredna komora Unsko-sanskog kantona
  predsjednik Organizacionog odbora
 2. mr.sc. Mara Bokić
  TQnet consulting, Trebinje
  podpredsjednik Organizacionog odbora
 3. dr.sc. Samir Lemeš
  Univerzitet u Zenici
  sekretar Organizacionog odbora
 4. mr.sc. Milenko Raguž
  Proteko d.o.o. Čapljina
  predsjednik Asocijacije za kvalitet u BiH
 5. mr.sc. Mičo Jančev
  Smile IT Solutions, Beč, Austrija
  podpredsjednik Asocijacije za kvalitet u BiH
 6. dr.sc. Nermina Zaimović-Uzunović
  Univerzitet u Zenici
  podpredsjednik Asocijacije za kvalitet u BiH
 7. dr.sc. Safet Brdarević
  Univerzitet u Zenici
 8. prim.dr. Fahrudin Kulenović
  Ljekarska komora Kantona Sarajevo
 9. Zineta Ćemerlić
  Interquality d.o.o. Sarajevo
  koordinator projekta Državne nagrade za kvalitet u BiH
 10. mr.sc. Mirsada Adembegović
  Privredna štampa d.o.o. Sarajevo
Prijavite se!

Pokrovitelj Konferencije:
Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine


Tržište prihvata samo uspješne, one koji su se opredijelili za aktivno i kontinuirano upravljanje kvalitetom. Budite i vi dio tima koji pobjeđuje.

Uključite se u ovaj, po mnogo čemu, jedinstveni projekat u BiH da zajedno doprinesemo kreiranju boljeg poslovnog bh. ambijenta.

Webmaster | Ažurirano 27.09.2010